مقاله انگليسي مديريت کيفيت فراگير با ترجمه دقيق فارسي توسط گروه تخصصي سايت پارس مدير ارائه شده است. سال انتشار مقاله ۲۰۱۰ و منبع سايت الزوير است.

...

دفترچه آزمون کنکور دکتري تخصصي مديريت سال ۱۳۹۲ به همراه سوالات آزمون دکتري سراسري و سوالات زبان و استعداد تحصيلي ارائه شده است. پژوهشگران  جهت دريافت دفترچه سوالات آزمون دکتري تخصصي متمرکز سال ۹۲ مي‌توانند از لينک زير براي خريد استفاده نمايند. فايل&zwnj...

دو پرسشنامه استاندارد مقياس سروكوال

قابل استفاده براي تحليل سرو كوال و سروپرف، داراي پايائي و روائي

...

مقاله مقياس سروکوال ServQual فازي با ترجمه فارسي
 مقاله انگليسي مقياس سروکوال با ترجمه دقيق فارسي توسط گروه تخصصي سايت پارس مدير ارائه شده است. سال انتشار مقاله ۲۰۱۰ و منبع سايت امرالد است

Service quality gaps analysis based on...

ترجمه مقاله مديريت الكترونيك رابطه با مشتري

نام فايل اصلي:

مقاله ترجمه شده برند و نام و نشان سازمان
نام فايل اصلي:

The relationship of consumer personality tra...

مقاله ترجمه شده برند و نام و نشان سازمان
نام فايل اصلي: Does image of country-of-origin matter to brand equity

...

مقاله ترجمه شده برند و نام و نشان سازمان
نام فايل اصلي: The effects of brand credibility on customer loyalty

...

پرسشنامه برند سازماني و وفاداري مشتريان
منبع: سوئيني و وايت، 2008: داراي پايائي و روائي
اين پرسشنامه براي يك بانك طراحي شده است و مي توانيد براي شركت‌هاي ديگر تجاري بسته به مورد استفاده نمائيد. اطلاعات پرسش هاي تفكيك شده ...

ترجمه مقاله مديريت فرايند کسب و کار
مقاله انگليسي مديريت فرايند کسب و کار با ترجمه دقيق فارسي توسط گروه تخصصي سايت پارس مدير ارائه شده است. سال انتشار مقاله ها بعد از ۲۰۱۰ و منبع سايت الزوير و امرالد است. اصل مقاله مديريت فرايند کسب و ...